Oferta

Oferta naszego biura obejmuje kompleksową realizację inwestycji i remontów oraz :

 • projektowanie architektoniczo – budowlane wraz z niezbędnymi branżami
 • projektowanie technologiczne
 • projekty typowe wraz z ich adaptacją
 • obsługa geodezyjna
 • kosztorysowanie robót budowlanych i inwestycji
 • nadzory budowlane
 • orzeczenia i opinie budowlane budynków i budowli
 • przeglądy techniczne lokali, budynków i budowli
 • projektowanie budownictwa drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą
 • projektowanie architektury krajobrazu
 • certyfikaty energetyczne, audyty
 • opracowywanie programów prac konserwatorskich z badaniami oraz kosztorysowanie robót konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków.